Prezentujemy obecny stan naszego ołtarza głównego. Pozostaje jeszcze wykonanie nowych mebli - sedilli do prezbiterium oraz ornamentów na ołtarz mszalny i ambonę. 

Ogłoszenia duszpasterskie 19 lipca 2015 roku

1. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, przekazywane na nasze konto, za wszelkie dary serca, które są wyrazem życzliwości i troski o wspólnotę…