Prezentujemy obecny stan naszego ołtarza głównego. Pozostaje jeszcze wykonanie nowej chrzcielnicy. 

Ogłoszenia duszpasterskie 19 lipca 2015 roku

1. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierają naszą parafię poprzez ofiary na tacę i na konto. Bóg zapłać za każdy gest życzliwości i troski o wspólnotę…