Prezentujemy obecny stan naszego ołtarza głównego. Pozostaje jeszcze zaprojektowanie i wykonanie nowych mebli - sedilli do prezbiterium oraz ornamentów na ołtarz mszalny i ambonę. 

Ogłoszenia duszpasterskie 19 lipca 2015 roku

1. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierają naszą parafię poprzez ofiary na tacę i na nasze konto. Bóg zapłać za każdy gest życzliwości i troski o naszą wspólnotę…