Prezentujemy projekt wystroju ściany naszego ołtarza głównego. Po uzyskaniu aprobaty przez Diecezjalną Komisją ds. Sztuki i Ochrony Zabytków, Ks. Biskup Grzegorz Kaszak

zezwolił na realizację projektu. Prace przebiegają w kilku etapach. Obecnie jest wykonany główny łuk, został przeniesiony obraz naszej Patronki i umieszczony w specjalnym kasetonie wraz z podświetleniem. Rozpoczęły się prace przy figurze św. Teresy z Lisieux. Wkrótce pracownia witraży powinna rozpocząć realizację tego etapu. Wszystkie te działania polecamy modlitwie oraz trosce całej naszej wspólnoty. Dziękujemy za wszelkie ofiary materialne…

   

 

Obecny projekt witraża w ołtarzu głównym wygląda następująco: